Burkar

Drejade och modellerade burkar i porslin från utställningen Undervärld på 125 Kvadrat 2013