Små byggnader

Bild från utställningen Små byggnader på Centrifug, Konsthall C, november 2016