Små byggnader

Bild från utställningen Små byggnader på Centrifug, Konsthall C 2016