Sedan jag började på Nyckelviksskolan 2001 har leran och jag varit oseparerbara. Jag har sålt bruksföremål i butiker i ungefär 15 år och haft flera separatutställnignar samt medverkat på samlingsutställningar. Jag är gästmedlem i Kaolin och har tidigare varit medlem i 125 Kvadrat. Sedan 2016 är jag också lärare i bild och design med utbildning från Konstfack. Jag delar min tid mellan min egna keramiska verksamhet och pedagogisk uppdrag.

Jag jobbar mestadels med ringling och tumning, tekniker som uppmanar till variation inom en grupp. Jag söker efter balans och oregelbundenhet på samma gång i mina arbeten. Ofta gör jag bruksföremål, men jag gör också objekt som förhåller sig till bruksföremål utan att vara tänkta att användas. Att poängtera det unika i varje föremål är för mig viktigt, jag gör aldrig exakt samma sak två gånger. Föremålen producerar jag långsamt och med mycket omtanke. Materialen är oftast stengods och porslin.

 

Sophia Wallgren