Små byggnader

Från utställningen Små Byggnader på Centrifug, Konsthall C, november 2016

Go to link